Mundësi punësimi pranë Spitalit Rajonal Durrës

Spitali Rajonal Durres kërkon të punesoje per plotesim vende vakante mjekë , si më poshtë:

Mjek Kardiolog
Mjek Pediater
Mjek Neurolog
Mjek Obstetër Gjinekolog
Mjek Kirurg
Mjek i Urgjences
Mjek Pneumolog
Mjek Anestezist Reanimator
Mjek Hematolog

Te interesuarit te paraqiten prane Zyres se Personelit ne Spitalin Rajonal Durrës.

Leave a Comment