Mundësi punësimi pranë Bankës Botërore

Afati i fundit i aplikimit: 28 korrik 2017
Kush mund të aplikojë: kandidatët e regjistruar për doktoraturë ose master dhe përvoja relevante në punë
Kompensimi: një pagë konkurruese ndërkombëtare, bazuar në arsimin dhe përvojën profesionale

Programi i Profesionistëve të Rinj (YPP) është një pikënisje për një karrierë emocionuese në Grupin e Bankës Botërore. Kjo është një mundësi unike për talentet më të rinj të cilët kanë si një pasion për zhvillimin ndërkombëtar dhe potencialin e lidershipit të rriten në role interesante teknike dhe menaxheriale Në Grupin e Bankës Botërore (WBG). Programi është i dizajnuar për individë të kualifikuar dhe të motivuar të kualifikuar në fushat relevante për teknikë / operacione të WBG si ekonomia, financat, arsimi, shëndetësia publike, shkencat shoqërore, inxhinieri, planifikimi urban, bujqësia, burimet natyrore dhe të tjerët.

Kriteret e aplikimit:
Më poshtë janë kërkesat minimale për t’u kualifikuar për Programin e Profesionistëve të Rinj.

Shtetësia e një vendi anëtar të Grupit të Bankës Botërore;
Të keteë lindur më ose pas 1 tetorit 1985;
Një doktoraturë ose diplomë masteri dhe përvoja relevante e punës;
Shkathtësi në gjuhën angleze;
Aftësi të plota në një ose më shumë gjuhë pune të WBG-së: arabisht, kinezisht, frëngjisht, portugalisht, rusisht dhe spanjisht dëshirohet, por nuk kërkohet;
Specializim në një fushë relevante për WBG Technical / Operations si ekonomia, financat, arsimi, shëndetësia publike, shkencat sociale, inxhinieri, planifikimi urban, bujqësia, resurset natyrore dhe të tjera;
Së paku tre vjet përvojë profesionale përkatëse në lidhje me zhvillimin ose studimin e vazhdueshëm akademik në nivel doktorature.

Shpërblimi:

Si një profesionist i nivelit të hyrjes në WBG, profesionistëve të rinj u ofrohet një pagë konkurruese ndërkombëtare, bazuar në arsimin dhe përvojën profesionale;
Shëndeti, Jeta, Aksidenti dhe Programet e tjera të Sigurimeve;
Plani i Pensionit;
Përfitimet e zhvendosjes ;.
Relacioni i udhëtimit.

Si të aplikoni?

Aplikimi për Procesin e Përzgjedhjes 2018 për Programin e Profesionistëve të Rinj në Bankën Botërore do të hapet nga data 14 qershor – 28 korrik 2017.

Para se të aplikoni, sigurohuni që:

Ju i përmbushni kërkesat minimale për përshtatshmërinë për Programin e Profesionistëve të Rinj;
Ju keni të gjitha informacionet në dispozicion duke përfshirë datat kryesore, një Curriculum Vitae (CV) të përditësuar, Çertifikatat / Transkriptet e Arsimit, Disiplina e Doktoraturës / Temat e Tezës së Masterit (përmbledhje e shkurtër), nëse është e aplikueshme dhe Ese Aplikimi gati për t’u ngarkuar.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment