Mundësi punësimi nga USAID Albania

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentacionin e mëposhtëm në jfainfo@ewmi.org jo më vonë se ora 17:00 më 11 qershor 2018:
• Letër shoqëruese “Cover letter” ku të tregohet interesi dhe kualifikimet për pozicionin;
• CV të përditësuar;
• Kopje të Diplomës Master;
• Emrin, Titullin, Numrin e Celularit dhe adresat e emailit të 3 referencave profesionale.

Ju lutemi vendosni në subjektin e Email: Punonjës Gjykate – Sarandë.

Leave a Comment