Mundësi punësimi nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri

Je i interesuar për një përvojë pune me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri? Apliko brenda datës 10 prill 2017 për një pozicion afatshkurtër si Këshilltar Vendas për Marrëdhëniet me Publikun.

Kriteret e aplikimit:

Diplomë në gazetari ose ndonjë degë tjetër të ngjashme në terren – M.A. në komunikimin organizativ është përparësi;
2 vjet përvojë minimale e punës profesionale në media, marrëdhëniet publike ose ndonjë fushë tjetër përkatëse;
Përvojë të dëshmuar në lidhje me agjencitë dhe institucionet e mediave;
Përvoja e dëshmuar si një menaxher i komunitetit;
Aftësi të forta raportuese me shkrim, duke përfshirë edhe një aftësi për të hartuar dokument lajme të lidhura dhe dokumente të tjera sipas nevojës;
Familjaritet me parimet dhe aktivitetet e OSBE-së;
Aftësia për të vepruar me aplikacionet Microsoft Office, duke përfshirë përpunim teksti, e-mail dhe Photoshop;
Aftësi të dëshmuar për të punuar nën presion dhe në afate të ngjeshura;
Aftësi të forta ndërpersonale;
Aftësi fotografie;
Rekord të provueshēm te paanshmërisë në jetën publike.
Aftësi shumë të avancuara me gojë dhe me shkrim të komunikimit në anglisht. (Preferohet çertifikatë Cambridge English (niveli C2 ose C1)
Aftësi të demostruar për të punuar si një anëtar i një ekipi dhe me njerëz të kombësive të ndryshme, feve dhe prejardhje kulturore, duke mbajtur paanshmëri  dhe objektivitet.

Pagesa mujore:
Sipas shkallës së pagave të OSBE-së, shpërblimi mujor është rreth 1.306 EURO, duke zbritur Sigurinë Kombëtare Sociale.

Si të aplikoni
Të gjitha aplikimet pritet të bëhen në 10 prill 2017. Në qoftë se ju dëshironi të aplikoni për këtë pozicion, ju lutem, përdorni linkun aplikimi online e OSBE-së që gjendet nën http://www.osce.org/employment.

Për më shumë inforacion klikoni këtu

Leave a Comment