Mundësi punësimi nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë kërkon një kandidat për pozicionin e përkthyesit në Zyrën e Atasheut të Mbrojtjes (DAO).

Si të aplikoni:

NJOFTIM I RËNDËSISHËM:

Ju DUHET të aplikoni për pozicionet e Misionit (me përjashtim të USAID-it dhe pozicionet e Korpusit të Paqes) duke përdorur formularin DS-174 (Aplikimi për punësim si personel i punësuar në nivel lokal apo anëtar i familjes). Aplikimet pa këtë formë nuk do/nuk merren parasysh.

Shkarkoni Formularin e Aplikimit për Punësim DS-174 (PDF 640KB)
Misioni i SHBA-së ofron mundësi të barabarta dhe trajtim të drejtë dhe të barabartë në punësim për të gjithë njerëzit pa marrë parasysh përkatësinë politike, racën, ngjyrën, fenë, origjinën kombëtare, statusin martesor, orientimin seksual, moshën apo mundësitë e kufizuara.

Adresa:

Zyra e Burimeve Njerëzore

E-mail: TiranaEmployment@state.gov me identifikimin e numrit të vendeve të lira.

Ju lutemi të dërgoni aplikimin tuaj vetëm me email.

 

 

Për përshkrimin e pozicionit dhe formularin e aplikimit, klikoni këtu:

Leave a Comment