Mundësi punësimi në Zyrën e Hipotekës

Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme kërkon të punësojë specialistë me profesion Jurist dhe Hartograf.
Juristët duhet të kenë eksperiencë pune të paktën 3 vjeçare.
Të interesuarit të dërgojnë CV e tyre në ZQRPP, në adresën griselda.musta@zrpp.gov.al

Leave a Comment