Mundësi punësimi në selinë e OSBE-së në Shqipëri/ Asistent i Projektit (G5)

Selia e OSBE-së në Shqipëri ka hapur thirrjen një vend të lirë pune: Asistent i Projektit (G5) në kuadër të Qeverisjes në Departamentin e Çështjeve Ekonomike dhe Mjedisore.

Ky është një projekt ekstra-buxhetor që parashihet të zgjasë deri në fund të vitit 2016. Projekti mund të zgjatet edhe më tej në varësi të financimit.

Sipas pagave fikse të OSBE-së, pagesa mujore për G5 është rreth 819,50 Euro, duke zbritur pagesat e sigurimeve shoqërore. Pagat e OSBE-së nuk tatohen.

Për kriteret e aplikantit ju lutemi klikoni në këtë LINK

Të gjitha aplikimet pranohen para datës 3 qershor 2016. Në qoftë se ju dëshironi të aplikoni për këtë pozicion, ju lutemi, përdorni linkun e aplikimit online të OSBE-së që gjendet në adresën: http://www.osce.org/employment.

Leave a Comment