Mundësi punësimi në programin “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Ekonomik dhe Social të Shqipërisë”

Në funksion të zbatimit të programit “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Ekonomik dhe Social të Shqipërisë”, IOM Shqipëri ka shpallur thirrje për individë në Itali dhe Shqipëri që të aplikojnë për ofrimin e shërbimeve sipas profileve të mëposhtëm:
– 3 (tre) Konsulentë në Itali, për Bordin Këshillmor Teknik (TAB) Vacancy 18-2018
3 (tre) Konsulentë në Tiranë/Shqipëri, për Bordin Këshillmor Teknik (TAB) Vacancy 17-2018
3 (tre) Konsulentë Lokalë dhe Konsulentë nga Diaspora për punuar në rajonet e Vlorës dhe Gjirokastrës. Vacancy 14-2018; Vacancy 15-2018; Vacancy 16-2018.
3 (tre) Konsulentë Lokalë dhe Konsulentë nga Diaspora për punuar në rajonet e Shkodrës dhe Lezhës. Vacancy 11-2018; Vacancy 12-2018; Vacancy 13-2018.
– 3 (tre) Konsulentë Lokalë dhe Konsulentë nga Diaspora për punuar në rajonin e Korçës. Vacancy 8-2018; Vacancy 9-2018; Vacancy 10-2018
Afati për aplikim është shtyrë deri në datë 31 Maj 2018 ora 17:30.
Të gjitha hollësitë për aplikimin i gjeni tek https://www.albania.iom.int/vacancy

Leave a Comment