Mundësi punësimi në kompaninë Sigal

Kompania e sigurimeve Sigal kërkon të punësojë Drejtor Departamenti

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:
•Të ketë kryer arsimin e lartë dhe të jetë diplomuar në Fakultetin Ekomomi/ Ixhinieri/ Juridik/ Shkenca ekzakte.
•Të ketë mbi 10 vjet eksperiencë pune në drejtim dhe menaxhim.
•Të njohë mirë programe të avancuara kompjuterike.
•Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
•Të ketë aftësi shumë të mira të organizojë dhe drejtojë punën në grup për stafin në varësi.
•Të ketë aftësi analizuese, monitoruese dhe vlerësuese. Të jetë i përkushtuar dhe dinamik.
•Preferohen të kenë njohuri në fushën e sigurimeve.

Aplikimi

Të interesuarit, brenda datës 23.06.2016 të dorëzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a., me adresë “Qëndra e Biznesit SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: info@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit: 04 22 333 08.

Leave a Comment