Mundësi punësimi në Gjermani

Afati i fundit i aplikimit: 14 maj 2017
Kush mund të aplikojë: persona me përvojë në menaxhimin e ekipeve multikulturore dhe shumëgjuhësore
Vendi: Berlin

Rrjeti i Rinisë Evropiane – Rrjeti i krijuesve të rinj të medias, e.V. (EYP) është duke kërkuar një person shumë të motivuar dhe me përvojë për të mbushur pozicionin e menaxherit të fondeve / zyrave. Kur është e aplikueshme, kandidati mund të ketë përgjegjësi të menaxhimit të projektit. Për kandidatin e përzgjedhur do të kërkohet të punojë me kohë të plotë (8 orë në ditë) për EYP sipas kontratës gjermane të punës në sekretariatin e tyre në Berlin.

 

Kriteret e aplikimit:
Kandidati ideal duhet të ketë:

Përvojë në mbledhjen e fondeve, mundësisht në OJQ në nivel evropian;
Përvojë në menaxhimin dhe administrimin e projekteve;
Njohuri themelore të financave – buxhetimi dhe kontabiliteti;
Përvojë në shkrimin e aplikimeve për grante, ideale për grantet vendore dhe ndërkombëtare (EU, EYF – CoE, UNDEF, etj.);
Komunikim i shkëlqyeshëm dhe i folur i gjuhës angleze;
Njohja e gjuhës gjermane është një pasuri;
Njohja e Microsoft Office dhe njohja me komunikimin online;
Një interes i fortë në media, përvoja e mëparshme në marrjen e mediave është e dëshirueshme;
Të paktën një diplomë Bachelor.
Kandidati duhet të tregojë fleksibilitet, përkushtim personal dhe motivim në mbështetjen e aktiviteteve të organizuara nga EYP. Për më tepër, dëshirohet që kandidati të jetë një lojtar i ekipit dhe të ketë përvojë në menaxhimin e ekipeve multikulturore dhe shumëgjuhësore. Përvoja ose njohuria e punës së EYP është e dëshirueshme.

Përfitimet:

Paga bruto për orë është 8,84 euro, e cila mund të rritet në varësi të përpjekjeve të suksesshme për mbledhjen e fondeve.

Data e fillimit të punësimit do të jetë 1 qershor 2017.

Si të aplikoni?

Aplikuesit duhet të sigurojnë:

Një letër motivimi (maksimumi 500 fjalë)
Një propozim financimi që do të përshtatet brenda mandatit të EYP (maksimum 500 fjalë)
Një CV që përfshin dy referenca (maksimumi dy faqe A4)
Aplikimet duhet të dërgohen në applications@youthpress.org (Subject: Fundraiser Application) deri më 14 Maj 2017 në 23:59 CET. Aplikimet e paraqitura më vonë se kjo datë nuk do të merren parasysh. Kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për një intervistë online. Të gjithë aplikantët do të njoftohen për rezultatet e përzgjedhjes.

Çdo pyetje në lidhje me pozicionin mund të drejtohet në office@youthpress.org.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment