Mundësi punësimi në Coca-Cola Albania

Coca-Cola Bottling Shqiperia sh.p.k (CCBS) po kerkon kandidatë te pershtatshem ne pozicionin e meposhtem:

ANALIST I TE DHENAVE TE KLIENTEVE

Detyrat

• Te hedhe ne sistem te dhenat per produktet skarco që vijnë nga tregu
• Përgatis një raport për shitjet e tyre mbi këtë produkt
• Përgatitja e një raporti kosto
• Te ndjeke procesin e miratimit te raportit
• Dërgojen këtë raport tek shpërndarësit
• Te ndjeke me financen mbylljen e ketij procesi
• Te kontrolloje procedurën e kthimit nga distributori.

Kriteret

• Diplome Universitare ne nje nga deget e Fakultetit Ekonomik.
• Te kete aftesi shume te mira komunikuses dhe punes ne grup.
• Aftesi per te perballuar me stresin dhe presionin ne pune.
• Njohuri te mira ne Microsoft Office, aftesi te avancuara ne perdorimin e Excel.
• Njohuri të mira në gjuhën Angleze.

Te interesuarit duhet te dergojne nje kerkese per punesim ku te specifikohet kerkesa per pozicionin e punes dhe nje kopje te CV ne adresen e-mail: hr@cocacola.al brenda dates 15 Mars 2016.

Vetem kandidatet qe plotesojne kriteret do te kontaktohen.

Leave a Comment