Mundësi punësimi në Beograd

Afati i aplikimit: 27 Gusht, 2015
Kush mund të aplikojë?

Kandidatë me diplomë shkenca politike, administrim publik, shkenca sociale, ose fusha të ngjashme. Aplikantët gjithashtu duhet të kenë rrjedhshmëri në gjuhën serbe dhe angleze
Shpërblimi: tre vjet kontratë me mundësi vazhdimi

Përshkrimi

H.art ekziston që nga viti 2006 me qëllim për të dhënë një kontribut të veçantë për ekonominë dhe individët. Ajo është një agjenci konsulente për Burimet Njerëzore me ekspertizë dhe përvojë në zhvillimin e njerëzve dhe kompanive. Kompania ka hapur aplikimet për pozicionin: Zyrtare Programi

Kriteret

  • Diplomë në shkenca politike, administrim publik, shkenca sociale, ose fusha të ngjashme.
  • Të paktën 4 vite eksperiencë pune në fushat e përmendura më sipër
  • Eksperiencë në analiza politikash dhe sistemesh;
  • Eksperiencë në planifikim projekti dhe raportim

 

Si të aplikoni?

Afati i aplikimit është 27 Gusht, 2015. 

Aplikimi duhet të përfshijë:

  • Një letër motivimi ku të përshkruani qartë përmbushjen e kritereve nga ana juaj;
  • CV të detajuar

Aplikantët duhet të dërgojnë aplikimet përmes një e-maili në adresën: programme.officer.h.art@gmail.com. 

Për më shumë informacione, vizitoni faqen zyrtare.

 

 

Leave a Comment