Mundësi punësimi në Ambasadën Amerikane

Doni të punoni me Ambasadën Amerikane?

Ambasada Amerikane në Tiranë po kërkon aplikantë të kualifikuar dhe që përmbushin kriteret për pozicionet e Nënpunësit për Hetimet mbi Mashtrimet në Zyrën Konsullore dhe të Mbikëqyrësit për Transportin në Zyrën e Shërbimeve të Përgjithshme.

Për më shumë informacione dhe procedurës së aplikimit aplikimet, klikoni në këtë LINK.

Leave a Comment