Mundësi punësimi në Ambasadën Amerikane

Ambasada Amerikane kërkon një kandidat për pozicionin e Nënpunësit të Vizave në Sektorin Konsullor.

KUALIFIKIMET E KËRKUARA
Aplikantët duhet të trajtojnë çdo kualifikim të kërkuar të listuar më poshtë me specifike dhe gjithëpërfshirëse
Informata që mbështesin secilin artikull.
1. ARSIMI: Kërkohet përfundimi i shkollës së mesme.
2. EKSPERIENCA: Minimumi 1 (një) vit në zonën konsullore në lidhje me shërbimin ndaj klientit
Kërkohet ose punë të ngjashme që përfshin aplikimin e materialeve rregullatore ose ligjore.
3. GJUHA: Niveli IV (i rrjedhshëm) i të folurit / leximit / shkrimit në gjuhën angleze është i nevojshëm. Niveli IV
(Rrjedhshëm) të të folurit / lexim / shkrimit në gjuhën shqipe është gjithashtu e nevojshme. (Kjo do të testohet.)
4. NJOHURIA, AFTËSIA: Duhet të kenë aftësi të shkëlqyera të shërbimit ndaj klientit dhe të jenë në gjendje të funksionojnë mirë në një mjedis me stres të lartë me përparësi të zhvendosura dhe ndërprerje te shpeshta.

Klikoni këtu për njoftimin e pozicionit dhe për formularin e aplikimit këtu

Leave a Comment