Mundësi punësimi/ Menaxher shitjesh

Kompania Abissnet kerkon te punesoje:

Menaxher i Shitjeve

Detyrat

– Të sjellë klientë të rinj dhe të mbaj kontakt me klientët aktualë të kompanisë.
– Të pregatisë raporte të herëpashershme mbi ecurinë e shitjeve, ku të perfshihen: kontaktet e marra, shitjet e realizuara, kontaktet pas shitjeve dhe shkalla e realizimit të objektivave.
– Të ndjekë mundësitë e reja dhe referencat që mbledh në terren.
– Të vendosë dhe të ruaj raporte të mira dhe afatgjata me klientët ekzistues dhe ata potencialë.

Kriteret

•  Të ketë mbaruar arsimin e lartë
•  Eksperienca e mëparshme në pozicione të ngjashme per me shume se 1 vit.
•  Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punojë në grup.

Kriteret

Nese jeni te interesuar aplikoni ne adresen:
b.njerezore@abissnet.al

Leave a Comment