Mundësi punësimi/ Menaxher Programi në OJF

Partnerët Shqipëri është një OJF shqiptare e pavarur, e themeluar në vitin 2001, që mbështet shoqërinë civile dhe lehtësimin e bashkëpunimit ndër-sektorial me qëllim forcimin e institucioneve demokratike dhe avancimin e zhvillimit ekonomik.

 

Partners Albania është duke kërkuar një Menaxher Programi i cili do të jetë përgjegjës për aspektet kryesore të fushës së programit të Partners Albania “Qeverisje transparente dhe llogaridhënëse”, duke përfshirë: nevojën për vlerësime në sektorët e caktuar nga programi, zhvillim propozimesh, ngritje fondesh, punë në terren, raportim dhe koordinim, si dhe si menaxher i përzgjedhur i menaxhimit, duke përfshirë menaxhimin dhe mbikëqyrjen e stafit të  programit.

Kriteret

 • Master në Shkencat Sociale, Shkenca Politike, Ekonomi apo fusha të ngjashme plus të paktën 10 vjet përvojë pune;
 • Eksperiencë pune të dëshmuar në menaxhim program/ shkrim dhe raportim projekti;
 • Njohuri solide dhe të kuptuarit e kornizës ligjore për funksionimin e pushtetit lokal dhe qendror, decentralizimin, transparencën dhe qeverisja e mirë, dhe standardet evropiane për demokracinë lokale;
 • Përvojë pune me programet / projektet duke u fokusuar në transparencë dhe qeverisje të përgjegjshme në nivel lokal dhe qendror;
 • Kërkohet përvojë pune me organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri; Përvoja në sektorë të tjerë e preferueshme;
 • Punojnë përvojë në aktivitete për ndërtim kapacitetesh, proces facilitimi me shumë aktorë dhe kërkim;
 • Aftësi organizative solife, aftësi analitike duke përfshirë vëmendje në detaje dhe aftësitë multitasking – në gjendje për të trajtuar detyra të shumta në të njëjtën kohë
 • Aftësi komunikimi të forta dhe të aftë për punën në grup;
 • Aftësi kompjuterike (Windows, Programet MS Office– Word, Excel, PowerPoint etc., Internet/Email, menaxhim database etj );
 • Aftësi të shkëlqyera në shkrim dhe komunikim verbal në gjuhët Anglisht dhe Shqip;
 • Nënshtetësi shqiptare

Afati i aplikimit: 27 Qershor 2016

Për të tjera informacione lidhur me këtë pozicion pune dhe mënyrën e aplikimit, ju lutemi klikoni në këtë LINK

Leave a Comment