Mundësi punësimi/ Menaxher dyqani

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Spar Albania në adresën hr@spar.al
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit në këtë LINK
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 24.05.2018

Leave a Comment