Mundësi punësimi/ Koordinatore në Departamentin e Eventeve

Hotel Tirana International kërkon të punësojë “Koordinatore ne Departamentin e Eventeve”.
Kriteret baze:

Kandidatet duhet të plotësojnë këto kritere:

– Të kenë mbaruar arsimin e lartë Dega Turizëm ose Gjuhet e Huaja.
– Të njohin shumë mirë gjuhën angleze dhe italiane (kusht i domosdoshëm),njohja e një gjuhe të tretë përbën avantazh.
– Të kenë të paktën 3 vjet experience ne pozicion te ngjashem ne hotele prestigjoze
– Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese, të dijnë të drejtojnë punën në grup dhe të jenë kërkues.
– Të kenë njohuri të mira të programeve bazë kompjuterike si edhe internetit.
– Të kenë prezencë të mirë.

Të gjitha kriteret e mësipërme duhet të jenë të shoqëruara me referencat përkatëse me numra kontakti.
Per aplikime kontaktoni
Scanderbeg Square, 8, Tirana, Albania
Tel. +355 4 223 41 85
Fax. +355 4 223 25 21
executive@hoteltirana.com.al
www.tiranainternational.com

Leave a Comment