Mundësi punësimi/ Ekspert statistikash në Bujqësi

Afati i aplikimit: 23 Gusht 2015

Instituti ICON ka hapur aplikimet për pozicionin Lider Ekipi, Ekspert statistikash në Bujqësi.

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara

  • Një diplomë universitare në statistikë, ekonomi ose e ngjashme
  • Preferohen studimet e avancuara në statistikë
  • Rrjedhshmëri në Anglisht, në të shkruar dhe folur
  • Nivel i lartë i njohjes së kompjuterit

Për më shumë informacione, ju lutemi klikoni në këtë LINK.

Leave a Comment