Mundësi punësimi, Ekspert komunikimi

Afati i aplikimit: 23.08.2015

Instituti ICON ka hapur aplikimet për pozicionin Lider Ekipi, Ekspert statistikash në Bujqësi.

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

  • Arsim universitar i avancuar (Master ose ekuivalent) në Marrëdhënie me Publikun dhe/ose Komunikimi ose disiplina të ngjashme,
  • Rrjedhshmëri në Anglisht

Eksperienca Profesionale e përgjithshme e kërkuar:

  • Minimumi 10 vite ekseperiencë në komunikim, legjislacioni, statistika, ose një sektor tjetër përkatës për zbatimin e kësaj pjese të kontratës
  • Minimumi 5 vite ekseperiencë profesionale në fushën e komunikimeve, e preferueshme në kontekstin e statistikave ose zyra qeveritare

Eksperienca profesionale specifike e kërkuar:

  • Minimumi 5 vite eksperiencë me komunikimet e brendshme dhe të jasthme, si dhe me dinamikat e cilësisë së menaxhimit.

Për më shumë informacione, ju lutemi klikone në këtë LINK.

 

 

Leave a Comment