Mundësi praktike për studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale

Mundësi Internshipi!

Zyra e Karrierës, Fakulteti i Shkencave Sociale në bashkëpunim me Bankën ProCredit prezanton mundësi internshipi 3 mujor per periudhën qershor-shtator 2016.
Banka ProCredit mirëpret aplikimet e studentëve bachelor që kanë mbaruar 3 vjecarin si dhe per studentët e vitit të dytë Master.
Përgjegjësitë: Perfshirja konsiston ne informimin e klienteve per perdorimin e pajisjeve te transaksioneve bankare , ku klienti mund te kryeje vete veprimet cash dhe jo cash
Orari: Nevoja e tyre në banke, është cdo dite në agjencitë/dege, gjatë orarit 14:00 – 20:00 në këto qytete: Tiranë, dhe Durrës.
Kriteret e kërkuara janë:
Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese
Fleksibël me orarin
Proaktiv
Dërgoni CV-në në adresën e e-mailit:qendrakarrieres.fshs.ut@gmail.com
Deadline i aplikimeve është data 20 Qershor 2016

Leave a Comment