Mundësi praktike nga BBC

Afati i fundit i aplikimit: 28 Korrik 2017
Kush mund të aplikojë: avokatë nga të gjitha fushat
Përfitimet: 32.000 euro në vit

BBC është duke kërkuar për katër të diplomuar të LPC të cilët mund të fillojnë punën  në shtator 2019.

Kandidatët e suksesshëm për skemën e trajnimit ligjor të BBC-së 2019 do të kenë mundësinë të punojnë si pjesë e ekipit të zgjeruar ligjor të BBC-së për dy vjet trajnime të shkëlqyera dhe përvojë unike pune. Kjo është një mundësi për të qenë pjesë e ekipit që ofron shërbimet themelore profesionale ligjore të cilat i mundësojnë BBC-së të pasurojë jetën e njerëzve me programe dhe shërbime që informojnë, edukojnë dhe argëtojnë.

Kriteret e aplikimit:

Aplikantët duhet normalisht të kenë:

Studime 2: 1, por BBC do të marrë në konsideratë çdo rrethanë lehtësuese;
Nëse nuk jeni duke marrë një diplomë juridike, duhet të keni ose keni ndërmend të keni kaluar Diplomimin në Ligj (GDL) para fillimit të kontratës;
Të gjithë aplikantët duhet të kenë kaluar Kursin e Praktikës Ligjore (LPC) para se të fillojnë punën si avokatë të trajnuar në shtator 2019;
BBC nuk është në gjendje të financojë as GDL ose LPC.
BBC është e angazhuar për t’u bërë një forcë punëtore e ndryshme kulturore dhe për të rekrutuar kandidatë nga prejardhje të cilat aktualisht janë të nën-përfaqësuara në profesionin ligjor.
Nëse keni një aftësi të kufizuar, Njësia e Aplikimit në BBC do t’ju ndihmojë me çdo rregullim të nevojshëm për vlerësimin tuaj dhe për kur të filloni skemën.
Si të aplikoni?

Për të aplikuar për këtë pozicion klikoni këtu

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment