Mundësi praktike në Gjermani

A jeni i interesuar për një praktikë në një kompani prestigjoze gjermane?

Programi i bursave të Ekonomisë Gjermane u ofron të diplomuarve dhe studentëve të rinj nga Shqipëria mundësinë e kryerjes së një praktike 3 deri 6 mujore në një kompani prestigjoze gjermane. Bursantët kanë mundësi të njihen me kulturën e punës së kompanive në Gjermani dhe të mësojnë mbi menaxhimin modern dhe organizimin e punës.

Për më shumë informacione rreth praktikës dhe mënyrës së aplikimit klikoni në këtë LINK.

Afati i aplikimit: 11 nëntor

Leave a Comment