Mundësi praktike në Fondacion

Fondacioni Together Albania shpall konkurs për një praktikant/e

Kandidatët duhet të:
• Kenë përfunduar studimet universitare ose të jenë në vitin e fundit të studimeve universitare (preferohet të jenë student të Psikologjisë, Sociologjisë, Punes Sociale apo Pedagogjisë);
• Të kenë njohuri në punën me kompjuter (Word, Excel, PowerPoint, SPSS, Internet etj);
• Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
• Dëshirë për të mësuar dhe për të punuar në grup;
Të interesuarit mund të dërgojnë CV-të e tyre në email-in together.albania@gmail.com
Konkursi mbetet i hapur deri me 25.05.2018
Kandidatët të cilët hyjnë në përzgjedhje të ngushtë, do të informohen nëpërmjet telefonit ose me shkrim lidhur me intervistën. Kandidati i përzgjedhur do të filloj praktikën menjëherë.

Fondacioni Together Albania, Rruga Dibres, Pallati Ani shpk, seksioni1, shpall konkurs për një praktikant/e

 

Leave a Comment