Mundësi praktike në Deloitte Albania

Deloitte Albania aktualisht është në kërkim të një praktikanti SAP (German Speaking Interns) në ekipin e Konsulencës IT

Pranimi për një praktikë SAP të Deloitte, dhe me mundësinë për të punuar me klientët gjermane është një nga mënyrat më të mira për të hyrë në tregun e punës dhe për të përmirësuar shanset tuaja në gjetjen e një pune me kohë të plotë në Deloitte Albania.

Në Deloitte, me programin e praktikës për SAP, ju do të zhvilloni aftësitë e biznesit, do mësoni në lidhje me shërbimet e SAP dhe tema të teknologjisë nga profesionistë me përvojë, punë në ekipe multidisiplinare dhe shumëkombëshe, dhe puna për klientët gjermanë etj. Programi zgjat nga 3 deri në 6 muaj. Deloitte do ju ofrojë një mentor për t’ju ndihmuar dhe mbështetur në eksperiencën tuaj të përditshme.

Kriteret:

  • Rrjedhshmëri në gjuhën angleze  (e detyrueshme), njohuritë shumë të mira të gjuhës angleze do të konsiderohen avantazh
  • Diplomë universitare 3+ vite;
  • Aftësi në kominikim me klientin dhe aftësi të mira ndërpersonale
  • Kandidatët mundësisht duhet të kenë një interes të madh në fillimin e një karrierës së lidhur me SAP, që përfshin të udhëtimim;
  • Kandidatët duhet të kenë aftësi të mira në zgjidhjen e problemeve, aftësi prezantimi dhe një njohuri të përgjithshme të Microsoft Office;

Afati i aplikimit: 31 Maj 2016

Për të aplikuar klikoni në këtë LINK

Leave a Comment