Mundësi praktike në Delegacionin e OSBE-së në Tiranë

Në Njësinë për Çështje Politike dhe Publike në Zyrën e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri është lançuar një mundësi për një praktikë. Ky Internship është planifikuar me një kohëzgjatje fillestare 4 mujore, e cila mund të zgjatet deri në 6 muaj.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Praktikanti do të punojë për një periudhë 4-mujore, nën  mbikëqyrje të Shefit te Çështjeve Politike dhe Publike dhe Zyrtarit  të Raportimit, duke mbështetur stafin e Njësise për kryerjen e aktiviteteve ditë pas dite.

Afati i aplikimit: 15 Shkurt 2018

Puna do të përfshijë detyrat e mëposhtme:

  1. Duke kontribuar në përgaditjen e informacioneve, raporteve, artikujve të lajmeve ;
  2. Duke mbështetur planifikim projekt;
  3. Duke asistuar në hartimin e fjalimeve / pikave të diskutimit.
  4. Duke planifikuar dhe duke marrë pjesë në fushatat publike të Zyrës;
  5. Duke asistuar në përhapjen e medias sociale;
  6. Duke mbështetur menaxhimin e eventeve.
  7. Detyra të tjera të caktuara.

Për të tjera detaje lidhur me këtë mundësi praktike, vizitoni faqen zyrtare duke klikuar në këtë LINK

Leave a Comment