Mundësi praktike në Berat

Thirrje për aplikim!
Shoqata BID Berati ofron mundësi për punë praktike për studentët që janë në përfundim të arsimit universitar për një periudhë 3 mujore.
Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar:
– Një kopje e CV
– Letër motivimi
Afati i dorezimit të dokumentacionit të aplikimit: 09-04-2018
Adresa e e-mailit ku dërgohen aplikimet: bidberat@gmail.com
Për krikteret e aplikimit referojuni fotos më poshtë.


Leave a Comment