Mundësi praktike e paguar në Bruksel

Federation of Young European Greens is looking for an intern to support FYEG and the Greens/EFA group in the European Parliament in their work. It is a paid full-time internship with flexible working hours.

FYEG is a dynamic, inclusive organisation that unites Young Green activists, Green youth movements and political organisations from all over Europe. It advocates and campaigns for political change, and serves as a platform for the exchange of ideas and knowledge among Young Green activists. It is an influential lobby group in the European Union with perspectives stretching beyond Europe.

FYEG është një organizatë dinamike dhe gjithëpërfshirëse që bashkon aktivistët e rinj të gjelbër, lëvizjet e të rinjve të gjelbër dhe organizatat politike nga e gjithë Evropa. Mbron dhe bën fushatë për ndryshime politike dhe shërben si një platformë për shkëmbimin e ideve dhe njohurive midis aktivistëve të Ri të  Gjelbër.

Praktika zgjat për një periudhë 5 mujore nga mesi i shtatorit 2018 deri në mesin e vitit 2019.

Afati i aplikimit: 11 Qershor 2018

Për të tjera informacione, klikoni në këtë LINK

Leave a Comment