Mundësi mundësimi, Asistente në Agna Group

Afati i aplikimit: 13 Gusht 2015

Përshkrimi

Agna Group njofton vendin e lirë të punës për pozicionin e Asistentes pranë departamentit të shitjes së produkteve Nestle.

Kualifikimet / Kërkesat

Kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
– Të ketë përfunduar arsimin e lartë
– Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze
– Njohje shumë e mirë e paketës Microsoft Office
– Njohja e gjuhës greke përbën avantazh
– Eksperienca të ngjashme përbëjnë avantazh
– Diploma e ECDL përbën avantazh
– Leje drejtimi automjeti përbën avantazhTe interesuarit duhet te dergojne ne adresat e-mail; bpepi@agnagroup.com dhe hr@agnagroup.com

Dokumentacioni i kërkuar për aplikimin:

1. Curriculum Vitae
2. Fotokopje e diplomës dhe dëshmi të kualifikimeve të tjera
3. Listë Notash
4. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (nëse ka)
5. Letër interesi

Leave a Comment