Mundësi financimi për projekte në fushën e gazetarisë

Zyra e Programit: Sektori i Marrëdhënieve me Publikun, Ambasada e SHBA-ve në Tiranë

Programi i shkëmbimit të gazetarisë me dy drejtime

Afati i fundit për Aplikime: 11 Shtator 2017 (11:59)

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka kënaqësinë të njoftojë  për një mundësi financimi për të zbatuar projektin “Programi i Shkëmbimit të Gazetarisë Dypalëshe”

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës së SHBA në Tiranë, Shqipëri, në pritje të disponueshmërisë së fondeve, po pranon propozime për një “Program për Shkëmbimin e Gazetarisë Investigative” që do të:

Ofrojnë trajnim për 6 deri në 8 studentë të gazetarisë shqiptare dhe gazetarë të hershëm në karrierë në një shkollë gazetarie amerikane për një javë deri në dhjetë ditë, duke përfshirë klasën dhe punën në terren mbi temat e raportimit hetues. Pjesëmarrësit në program do të identifikohen nga Ambasada e SHBA,
Të sjellë 6 deri në 8 studentë amerikanë të nivelit master ose të gazetarisë për një javë në Tiranë për të punuar me gazetarët e universitetit shqiptar dhe gazetarët e rinj për projektet e raportimit investigativ.

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës së SHBA në Tiranë ka për qëllim dhënien e një granti deri në 80,000 dollarë.

Kush mund të aplikojë:

Aplikantët të cilët kanë të drejtë të aplikojnë janë Organizatat Joqeveritare (OJQ) të SHBA dhe Shqiptare, të cilët janë në gjendje të përgjigjen në NOFO dhe të jenë në gjendje të mobilizohen në një periudhë të shkurtër kohore.
Si të aplikoni?

Aplikimet duhet të përgatiten dhe të dorëzohen duke përdorur paketën e Aplikimit, në dispozicion në www.grants.gov ose me kërkesë tek PASTirana@state.gov.

Paketa e aplikimit përfshin:

Formularin e aplikimit
Tabelën e buxhetit
SF424
SF424B

Formati juaj i aplikimit duhet të përfshijë:

Qëllimin e projektit
Emrin, adresën, numrin e telefonit / faksit, e-mail, adresën e organizatës dhe emrin e personit të kontaktit
Një përshkrim të projektit
Aktivitetet kyçe të projektit
Datat e projektit
Një përshkrim të rezultateve të pritura
Një përshkrim i shkurtër se si suksesi i projektit do të matet dhe vlerësohet
Listat e emrave dhe titulljt përkatës të anëtarëve të ekipit
Një përshkrim të shkurtër të sfondit të organizatës
Një përmbledhje të buxhetit (të bashkëngjitur një buxhet të hollësishëm në formatin Excel)
Kopjet e regjistrimit të vendimeve gjyqësore, statuti i organizatës dhe CV-të e personelit kryesor të projektit duhet të përfshihen në paketën e aplikimit.

Aplikimet tuaja dërgojini në këtë adresë emaili: PASTirana@state.gov

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment