Mundësi financimi për projekte mbi biodiversitetin

Afati i aplikimit: 5 qershor 2017
Kush mund të aplikojë: çdo institucion nga çdo vend
Grantet: Shuma totale prej rreth 600,000 USD

The Future Earth aktualisht po pranon propozime për kërkimin e biodiversitetit për qëndrueshmërinë globale, “Programi për Grantet e hershme të Granteve që Avancojnë Shkencën e Qëndrueshmërisë ose Pegazin – Biodiversiteti dhe Pasuritë Natyrore”. Kjo nismë është financuar pjesërisht nga Programi i Shkencës i Fondacionit Gordon dhe Betty Moore dhe Fondacioni NOMIS. PEGASuS administrohet bashkarisht nga Qendra Globale e Biodiversitetit të Kolorados të Tokës së Ardhshme * dhe Universitetit Shtetëror të Kolorados.

Kriteret e aplimimit:

Propozimet janë të mirëpritura nga çdo institucion nga çdo vend.

Grantet

The Future Earth pret të japë katër deri në tetë grante këtë vit në një total prej rreth 600,000 USD.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar, kandidatët duhet të regjistrohen dhe të dorëzojnë aplikimin e tyre në Rrjetin e Hapur.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment