Mundësi financimi për projekte

Afati i fundit i aplikimit: 27 gusht 2017
Kush mund të aplikojë: Ekipet ndërkombëtare me të paktën një profesionist, gazetarë të pavarur ose stafi që punon për një media të themeluar (print, foto, transmetim, ueb ose ndër media)
Granti: deri në 5,000 euro

A jeni një gazetar që dëshiron të gërmojë më thellë? Kush bashkohet për të eksploruar një histori nga perspektiva të ndryshme? Kush mendon se kërkimi kompleks nuk ndalet në kufij?

Programi Gazetarët në terren promovon projekte kërkimore nga gazetarë nga e gjithë Evropa. Ai ofron grante deri në 5,000 euro për ekipet ndërkombëtare, për kërkimin ndërkufitar të një historie relevante për zgjedhjen e tyre. Aktualisht,mbështeten shtatë projekte të reja me 21 anëtarë të ekipit nga 18 vende të ndryshme.

 

Kriteret e aplikimit:

Ekipet ndërkombëtare me të paktën një profesionist, gazetarë të pavarur ose stafi që punon për një media të themeluar (print, foto, transmetim, ueb ose ndër media) kanë të drejtë;

Anëtarët e ekipit (p.sh. fotografët, shkencëtarët) nga kënde të ndryshme dhe shtresat e ndryshme të shoqërisë janë gjithashtu të mirëpritur – nuk aplikohet limit moshe;
Ekipi dhe hulumtimi juaj duhet të bazohet në të paktën dy nga vendet e mëposhtme:
Shqipëria, Andorra, Armenia, Austria, Azerbajxhani, Bjellorusia, Belgjika, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Qiproja, Republika Çeke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjeorgjia, Greqia, Gjermania, Hungaria, Irlanda, Italia, Kosova, Letonia , Lituania, Maqedonia, Mali i Zi, Holanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Moldavia, Rumania, Rusia, Serbia, Spanja, Sllovakia, Sllovenia, Suedia, Zvicra, Turqia, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar.

Si të aplikoni?

Përgatitni aplikimin tuaj në anglisht duke përdorur formularin e aplikimit.
Afati i fundit për aplikime është 27 gusht 2017;
Caktoni një udhëheqës të projektit, i cili do të veprojë si përfaqësuesi juaj për të gjitha korrespondencat, qëllimet administrative dhe buxhetore;
Paraqitni një aplikim të përbashkët për ekipin tuaj, por bëni CV dhe informacione të mëtejshme për anëtarët e ekipit individual. Në propozimin tuaj, detajoni detyrat e anëtarëve të ndryshëm të ekipit në projektin tuaj kërkimor;
Ruaj datën: Së paku dy anëtarë të ekipit duhet të marrin pjesë në seminarin në Berlin nga 17-19 maj, 2017 dhe një përfaqësues i ekipit edhe në qershor 2018.
Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi shkruani në: reporters@n-ost.org.

Për më shumë informacion klikoni këtu.

Leave a Comment