Mundësi financimi për projekte

Afati i aplikimit: 5 qershor 2017
Kush mund të aplikojë: çdo institucion nga çdo vend
Çfarë përfshijnë grantet: Shumën totale prej rreth 600,000 USD

The Future Earth aktualisht po pranon propozime për kërkimin e biodiversitetit për qëndrueshmërinë globale, “Programi për Grantet e hershme të Granteve që Avancojnë Shkencën e Qëndrueshmërisë ose Pegazin – Biodiversiteti dhe Pasuritë Natyrore”. Kjo iniciativë është financuar pjesërisht nga Programi i Shkencës i Fondacionit Gordon dhe Betty Moore dhe Fondacioni NOMIS. PEGASuS administrohet bashkarisht nga Qendra Globale e Biodiversitetit të Kolorados të Tokës së Ardhshme * dhe Universitetit Shtetëror të Kolorados.

Kriteret e aplikimit:

Propozimet janë të mirëpritura nga çdo institucion nga çdo vend.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar, kandidatët duhet të regjistrohen dhe të dorëzojnë aplikacionin e tyre këtu.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment