Mundësi aplikimi për projektet e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri

Ftohen organizatat e shoqerise civile,akademike dhe individe te interesuar:
Projekti për demokracinë vendore (ReLOaD) fton organizatat e shoqërisë civile, akademikë, individë të interesuar të aplikojnë për tu bërë pjesë e Grupit Këshillimor pranë këtij projekti.
Kjo strukturë do të ketë rol këshillues brenda projektit me synim forcimin e demokracisë vendore në Shqipëri nëpërmjet krijimit të një mjedisi nxitës për organizatat e shoqërisë civile në nivel vendor.

Per me shume informacione klikoni këtu:

Leave a Comment