Mëso Anglisht tani/Kurs online falas

Anglishtja është gjuha që mësohet dhe kuptohet më së shumti në botë, shpesh e njohur me epitetin “gjuha e tregtisë, arsimit, shkencës dhe diplomacisë”. Rreth 380 milion njerëz e konsiderojnë gjuhën angleze si gjuhë të pare, dy të tretat prej tyre e preferojnë atë  si gjuhë të dytë. Përveç kësaj, biliona njerëz janë në proces të mësimit dhe shumë prej tyre janë të eksponuar ndaj kësaj gjuhe të patundur.

Edisa mundēsi për të bērë njē kurs anglishteje falas, ku gjithësecili prej jush mund të bëjē njē pērmirēsim të aftësive të tij në gjuhën numēr një tani në botë.
Njē prej kētyre mundësive ēshtë dhe Diploma in Basic English Grammar i cili ēshtē një kurs online pēr të mësuar gramatikēn bazike angleze.

Për më shumë informacion klikoni këtu .

Leave a Comment