Linear SHPK kërkon Inxhiner Elektronik

Përshkrimi

Kandidati do te meret me instalimin e mirembajtjen e paisjeve mjeksore. Kompania i siguron trajnimet perkatese.

Detyrat

Inxhinieri duhet te mare persiper detyrat qe i takojne dhe te kete pergjegjesi per mbarevajtjen e punes deri ne fund.

Kualifikimet / Kërkesat

Kandidati duhet te kete mbaruar Masterin ne Inxhinieri Elektronike ose Mekatronike,
Te dije shume mire gjuhen angleze ne folur dhe shkruar
Te jete i komunikueshem dhe dhe i sjellshem me klientin

Shënime

Te interesuarit te aplikojne nepermejt duapune.com ose te dergojne nje CV te adresa e emailit
info@linear-al.com

Leave a Comment