Kurs trajnues në Hungari, shpenzimet e mbuluara

Datat: 4-12 Dhjetor 2015

Vendi: Budapest, Hungari

Kërkohen 15 pjesmarrës që vijnë nga : Vendet e Erasmus+ Youth in Action ProgrammePartner Countries Neighbouring the EU

Afati i aplikimit: 8 Shtator 2015

A keni menduar ndonjëherë rreth përdorimit të vizatimeve, karikaturave dhe materialeve të tjera vizuale për të mbështetur të mësuarit në aktivitete ndërkombëtare, ose duke përdorur muzikën si një metodë ose fotografitë si mjete për mbështetjen e të mësuarit jo-formal? Do ju pëlqente t’i bënit vetë?

Përshkrimi

Ky trajnim i veçantë, e cila është një iniciativë e lidhur me aktivitetin Tool Fair X, synon paraqitjen e metodave dhe teknikave tradicionale dhe inovative për pjesëmarrësit. Aftësitë e reja, të fituara gjatë këtij trajnimi 3-ditor do të vihen  në praktikë dhe vlerësohen në Tool Fair X.

Kursi i trajnimit do të ofrojë mundësi për një grup prej 15 njerëzve që të mësojnë se si të përdorin Fotografinë, Grafikën dhe Muzikën.

Kostot

Ky projekt është i financuar nga Programi i Erasmus+ Youth in Action.

Të përzgjedhurve do t’i mbulohen shpenzimet (akomodimi, udhëtimi, viza etj), përveç një tarife pjesmarrje e cila varjon nga njëri vend në tjetrin.

Ju lutemi kontaktoni Erasmus+: Youth in Action NA pritës për detajet e tarifave të pjesmarrjes të cilën do të duhet të paguani.

Aplikimi

Organizatorët:

NIFSP – Erasmus+ Youth National Agency – Hungari

Bashkëorganizatorë:

SALTO EUROMED

NA Turkqi

NA Francë

Tel: +36 1 237 6762

Për informacione të tjera, klikoni në këtë LINK

Kontakt për pyetje:

Ildikó Gulácsi

E-Mail: toolfairx@ncsszi.hu

Leave a Comment