Kurs trajnimi falas në Spanjë

Afati i fundit i aplikimit: 28 korrik 2017
Kush mund të aplikojë: pjesëmarrësit në moshën 18 dhe 30 vjeç nga një nga vendet anëtare të Këshillit të Evropës dhe fqinjëve jugor
Vendi: 18 – 23 shtator 2017 në CEULAJ, Mollina (Spanjë)
A jeni një person që luan një rol aktiv në një organizatë rinore, të gatshëm për të fituar shkathtësi për të promovuar dhe përhapur parimet e Edukimit të Zhvillimit Global (GDE) për të rinjtë e tjerë? A doni të zhvilloni kompetenca ndërkulturore për të lehtësuar proceset e të nxënit të ndërsjelltë me të rinjtë e tjerë? Qendra Veri-Jug (NSC) e Këshillit të Evropës organizon Kursin e 7-të të Edukimit Global dhe të Rinjve për Multiplikatorët e të Rinjve nga 18 deri më 23 shtator 2017, në kuadër të Universitetit të 18-të për Rininë dhe Zhvillimin, në Mollina të Spanjës.

Trajnimi synon të fuqizojë përfaqësuesit e organizatave rinore për të mbështetur më tej praktikën e GDE bazuar në metodologjinë e Edukimit Global të NSC, duke kontribuar në zhvillimin e një kuptimi më të mirë të edukimit ndërkulturor, të të mësuarit ndërkulturor dhe kompetencave ndërkulturore.
Ky aktivitet është pjesë e projektit iLegend: Shkëmbimi i të nxënit ndërkulturor përmes Edukimit Global, Rrjetëzimit dhe Dialogut të bashkëfinancuar nga Këshilli i Evropës dhe Programi i Bashkimit Evropian për Shoqërinë Civile dhe Autoritetet Lokale.

Kriteret e aplikimit:
Për t’u konsideruar si te pranueshëm për të aplikuar, aplikanti duhet të plotësojë të gjitha kriteret e mëposhtme:

Të jetë shtetas i një prej shteteve anëtare të Këshillit të Evropës dhe fqinjësisë jugore;
Të jetë ndërmjet 18 dhe 30 vjeç;
Të jetë në gjendje të punojë dhe të komunikojë rrjedhshëm në gjuhën angleze;
Të mbështetet nga një organizatë / platformë ose institucion rinor.

Kostot e pjesëmarrjes:
Qendra Veri-Jug do të japë bileta të parapaguara të udhëtimit të fluturimit nga vendi juaj në Malaga. Arritjet priten më 17 shtator dhe nisjet më 24 shtator. Transferimet nga dhe në aeroport / stacionin e trenave në Malaga do të sigurohen nga organizatorët. Pritet që pjesëmarrësit / organizatat e sfondit të mbështesin shpenzimet në lidhje me transportin vendor në vendin e origjinës, si dhe shpenzimet e vizave.

Ju lutemi shikoni për informacion në lidhje me nevojat shëndetësore dhe vizat që ju mund të keni për të marrë pjesë në aktivitet. Mbulohet bordi dhe banesa për tërë kohëzgjatjen e kursit të trajnimit (akomodimi dhe ushqimi). Pjesëmarrësit do të vendosen në dhoma dyshe / treshe.

Si të aplikoni:
Pjesëmarrësit e mbështetur nga organizatat rinore evropiane / platformat apo institucionet  inkurajohen shumë që të aplikojnë. Kandidatët e përzgjedhur në bazë të kritereve të mësipërme të përshtatshmërisë do të vlerësohen sipas kritereve të mëposhtme të përzgjedhjes, të cilat duhet të specifikohen qartë në formularin e aplikimit dhe në letrën e rekomandimit të kandidatit:

Luajnë një rol aktiv brenda organizatës / platformës ose institucionit të të rinjve dhe planifikojnë të vazhdojnë këtë punë në të
Kanë tashmë një përvojë si trajnerë ose në aspektin e punës rinore ndërkombëtare dhe punës së projektit;
Kanë njohuri në fushën e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs), dialogut ndërkulturor dhe çështjeve të lidhura me të rinjtë;
Merret parasysh shpërndarja e organizatës dhe përfituesit e synuar.
Për të aplikuar kandidatët duhet të plotësojnë formularin e aplikimit online dhe të dërgojnë letrën e rekomandimit deri më 28 korrik 2017 (23:59 UTC – Koha e Lisbonës). Një letër rekomandimi do të përgatitet / dërgohet nga struktura e dërgimit të kandidatëve, duke përmendur qartë mundësinë e ndjekjes në lidhje me qëllimet kryesore të kursit të trajnimit, në adresën e mëposhtme: nsc.youthandglobalisation@coe.int.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment