Kurs online falas për Menaxhim Projektesh

Universiteti Adelaide është duke ofruar një kurs falas online për Menaxhimin e Projekteve. Në këtë kurs që zgjat 6 javë, aplikantët do të mësojnë parimet e menaxhimit të projektit dhe kështu t’i zbatojnë në punën dhe jetën e tyre.

Në hyrje të kursit, aplikantët do të mësojnë mënyra praktike për të përdorur aftësitë e menaxhimit të projektit, qoftë një projek i madh apo i vogël. Kursi do të fillojë më 9 qershor 2016.

Kohëzgjatja: 6 javë

Koha: 2-3 orë në javë

Lënda : Biznes dhe Menaxhim

Institucioni: Universiteti i Adelaide dhe edX

Gjuha:Anglisht

Çmimi: Pa pagesë

Certifikata e disponueshme: Po. Nëse dëshironi të merrni çertifikatë, duhet të paguani $ 50

Seanca: Kursi fillon më 9 qershor 2016

Detaje

Universiteti Adelaide është një nga universitetet kryesore kërkimore të Australisë  dhe është renditur vazhdimisht në 1%-shin e universiteteve më të mira në botë. Themeluar në vitin 1874, është universiteti i tretë më i vjetër të Australisë dhe ka një reputacion të fortë për përsosmëri në hulumtim dhe mësimdhënie. Universiteti është i njohur për përkushtimin për zbulimin e njohurive të reja dhe përgatitjen e liderëve të arsimuar të së nesërmes.  Aktualisht, ka më shumë se 25.000 studentë nga mbi 90 vende.

Përshkrimi i kursit

Menaxhimi i projektit është një aftësi thelbësore për shumë karriera dhe në shumë kontekste në jetën tonë. Hyrje në Menaxhimin e Projekteve është një pikënisje ideale nëse keni nevojë për të menaxhuar projekte në punë ose në shtëpi, ndërsa jo domosdoshmërisht duhet të jeni një menaxher zyrtar për menaxhimin e projekteve. Ajo është gjithashtu e përshtatshme nëse do të ndërmarrni një projekt në të ardhmen e afërt dhe po kërkoni për të mësuar ,kështu do të aplikoni njohuritë thelbësore të menaxhimit të projektit dhe aftësive.

Për të pasur një projekt të suksesshëm, është e rëndësishme që të filloni të identifikoni se çfarë është projekti, dhe se cilat do të jenë rezultatet e saj. Natyrisht, ne do ju tregojmë mënyra praktike për të shqyrtuar dhe kuptuar qëllimet tuaja nga fillimi i projektit tuaj, dhe të merrni në konsideratë të gjithë faktorët që mund të ndikojnë në zbatimin e tij. Hap pas hapi ju do të mësoni se si të planifikoni planifikoni, skeduloni, të përcaktoni kosto dhe menaxhoni projektin tuaj nga fillimi në fund.

Për të ndjekur kursin, ju lutemi klikoni në këtë LINK

Leave a Comment