Kurs online falas nga Universiteti i Harvardit

Universiteti i Harvardit ju jep mundësinë që të ndiqni kurse online falas, në gjuhën angeleze. Një prej tyre është edhe kursi për Drejtësinë.

Drejtësia është një analizë kritike e teorive klasike dhe bashkëkohore të drejtësisë, duke përfshirë diskutimin e aplikimeve të sotme. Temat përfshijnë veprime afirmative, shpërndarjen e të ardhurave, martesat e të njëjtit seks, rolin e tregjeve, debate rreth të drejtave (të drejtat e njeriut dhe të drejtat e pronës), argumente pro dhe kundër barazisë, dilemat e besnikërisë në jetën publike dhe private. Kursi fton studentët që të ndjekin pikëpamjet e tyre mbi këto polemika të ekzaminimit kritik.

Ndiqni kursin dhe merrni më shumë informacion në këtë LINK.

Leave a Comment