Kurs online falas nga Fondi Monetar Ndërkombëtar

Ky kurs synon të ofrojë një pasqyrë të plotë të analizës së qëndrueshmërisë së borxhit (DSA) dhe një kornize afatmesme të strategjisë së menaxhimit të borxhit të miratuar nga FMN dhe Banka Botërore.

Ky kurs kombinon teorinë me ushtrime praktike. Ky kurs do të fillojë më 2 tetor 2017.

Kohëzgjatja e kursit është 8 javë me një intensitet prej 6-8 orë/javë.

Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Leave a Comment