Kurs online falas në Kimi

Në këtë kurs pesëmbëdhjetë javor, aplikantët do të mësojnë parimet kimike duke shqyrtuar materialet me shembuj nga prodhimi dhe ruajtja e energjisë deri tek teknologjitë e reja. Ky kurs zgjat 15 javë me një intensitet 12 orë në javë dhe  do të fillojë më 6 shtator 2017.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment