Kurs online falas mbi Zhvillimin e projekteve kërkimore

Kursi do t’ju mbështesë me çdo hap të procesit të kërkimit, duke zhvilluar një hipotezë dhe duke gjetur burime për të shkruar dhe paraqitur gjetjet tuaja. Ky kurs do të fillojë më 11 shtator 2017.

Kohëzgjatja: 8 javë
Itensiteti: 1 orë në javë
Tema: Zhvillimi i projektit tuaj të kërkimit

Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Leave a Comment