Kurs online falas mbi verbërinë

Në këtë kurs falas online, do të nxirren në pah faktet kryesore rreth verbërisë së shmangshme dhe iniciativave globale për ta adresuar atë. Kursi fillon më 30 tetor 2017.

Kohëzgjatja: 6 javë
Itensiteti: 4 orë në javë
Tema: Vdekshmëria globale

Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Leave a Comment