Kurs online falas mbi të dhënat dhe statistikat

Ky kurs përmban eksperienca praktike në mbledhjen, analizën dhe vizualizimin e të dhënave duke përdorur programet Python dhe softuerët analitikë si SAS. Kursi do të fillojë më 4 janar 2018.

Kursi do të zgjasë 15 javë dhe leksionet do të zhvillohen 5-10 orë në javë.

Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Leave a Comment