Kurs online falas mbi sigurinë kibernetike

Në këtë kurs tetë javor, aplikantët do të mësojnë parimet kryesore të analizës së rrezikut, vlerësimin e rrezikut dhe zbutjen e rreziqeve për sigurinë e informacionit duke përdorur metodologjitë cilësore dhe sasiore. Ky kurs do të fillojë më 26 shtator 2017. Kohëzgjatja e kursit është 8 javë dhe mësimi do të zhvillohet 10-12 orë në javë në gjuhën angleze.

Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Leave a Comment