Kurs online falas mbi metodat kërkimore

Në këtë kurs tetë javor, aplikantët do të shqyrtojnë metodat e hulumtimit, kontekstet në të cilat ato përdoren, dhe përfitimet, mangësitë dhe implikimet etike të përfshira, ndërsa mësojnë se si kërkuesit përpiqen të mësojnë për njerëzit, shoqëritë dhe kulturat. Ky kurs do të fillojë më 2 tetor 2017.

Kohëzgjatja: 8 javë
Itensiteti: 5 orë/javë
Tema: Shkencat shoqërore
Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Leave a Comment