Kurs online falas mbi mënyrën e edukimit të të rijnve

Nxënësit mësojnë më mirë kur janë të angazhuar në mënyrë aktive: kur ndërveprojnë me kolegët e tyre, mësuesit dhe kur ato janë reflektues dhe kanë mundësi ti aplikojnë këto njohuri. Ky kurs do të fillojë më 21 gusht 2017.

Kohëzgjatja e kursit është 3 javë dhe zhvillohet 4 orë në javë në gjuhën angleze.

Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Leave a Comment