Kurs online falas mbi menaxhimin e financave të korporatave

Në këtë kurs, do të fitoni aftësitë e nevojshme për të menaxhuar në mënyrë efektive financat e një korporate. Mësoni të përdorni rrjedhën e parasë së skontuar, analizat mjete të tjera të menaxhimit financiar për të vlerësuar projektet, investimet dhe instrumentet financiare. Kursi do të fillojë më 26 mars 2018.

Kohëzgatja: 8 javë
Itensiteti: 10-15 orë/javë
Tema: Ekonomia dhe financa

Për tu bërë pjesë  e kursit klikoni këtu

Leave a Comment