Kurs online falas mbi lidershipin

Në këtë kurs dymbëdhjetë-javor, aplikantët do të shqyrtojnë elementet teorike dhe praktike të lidershipit etik me theks të veçantë në rrëfimet personale të liderëve brenda kontekstit social dhe historik. Ky kurs zgjat 12 javë me një intensitet 3-4 orë në javë dhe   do të fillojë më 12 shtator 2017.

Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Leave a Comment